سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
خداوند، اصرارکنندگان و پیگیران در دعا رادوست دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]